Megrendelés:
 
A honlap tájékoztatást nyújt az üzletről, alkatrészekről és aktuális árakról, webshopként NEM üzemel. Ha rendelni szeretne egy terméket, kérjük keressen minket személyesen, telefonon vagy e-mailben.

 

Nyitvatartás:

Üzletünk hétfőtől-péntekig 9-18, szombaton 9-13 között tart nyitva.

 

Elérhetőségeink:

3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 21.
tel./fax: (36)326-270
mobil: (30)967-4387

e-mail: fabex@fabex.hu


Garancia:

 

A GYÁRI JÓTÁLLÁSI JEGGYEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN A GYORSABB ÜGYINTÉZÉS ÉRDEKÉBEN A GYÁRTÓI JÓTÁLLÁSI JEGYEN TALÁLHATÓ ELÉRHETŐSÉGEKEN IS ÉRDEKLŐDHET!

A jótállási jegyen szereplő tételekre az ott feltüntetett garanciaidő érvényes szakszerű használat esetén, amelyet a jótállási jegyel, vagy a vásárlást igazoló dokumentummal érvényesíthet.

ALKATRÉSZEK VÁSÁRLÁSA ESETÉN AZ AZOK KÖZÖTTI, ILLETVE A MÁR MEGLÉVŐ ALKATRÉSZEKKEL FENNÁLLÓ INKOMPATIBILITÁSI PROBLÉMÁKRA SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLALUNK.

 • Amennyiben a jótállási jegy, fogyasztó részére átadása elmarad, úgy a fogyasztó - igénye érvényesítéséhez - a Társaságunkkal létrejött szerződés létrejöttét más módon is igazolhatja. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.
 • A javítás helyéről: A jótállási és szavatossági igény bármelyik szaküzletünkben érvényesíthető. Kiszállítással rendelt termékeink jótállási igényét szaküzleteinkben vagy külön díjazás ellenében garanciafutárt kérhet értefabex@fabex.hu email címen.
 • A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
 • A jótállási jegyről: Ön a jótállási igényét elsődlegesen jelen jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért kérjük, gondosan őrizze meg. Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A jótállási jegyen történő bármilyen utólagos javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
 • A jótállási és javítási határidőről: A jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik. A jótállás időtartama a kicserélt és kijavítással érintett részre vonatkozóan újra kezdődik. A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 15 napon belül elvégezze. Bizonyos esetekben a javítás ideje - gyártói jóváhagyás, szakvélemény kérése - eltérhet.
 • Akkumulátorral működő termékek esetében az akkumulátor jótállási ideje eltérhet a termék jótállási idejétől. Ezt minden esetben a gyártó szabályozza, arról tájékoztatást a termék leírásában vagy a gyártó elérhetőségein lehet kapni.
 • Társaságunk által forgalmazott televízió és LCD kijelzővel rendelkező termékek pixel hibájára vonatkozólag, a gyártó által előírt mindenkori (ide vonatkozó) ISO 13406-2 szabvány az iránymutató, amennyiben a gyártó máshogy nem rendelkezik.
 • Javításkor kizárólag új alkatrész kerül beépítésre, a szervizben töltött idővel nő a jótállási idő.
 • A vásárló jogairól: Hibás teljesítés esetén Ön kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az cégünknek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével az Önnek okozott érdeksérelmet. Az eddigiek mellett az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát Társaságunk költségére kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha Társaságunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségünknek - a vásárolt termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. §-a (2) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • A fogyasztó elállási jogával tud élni amennyiben internetes megrendelés volt és az elállási szándékát a vásárlástól számítva 14 napon belül jelzi társaságunk felé. Kérjük a vásárolt terméket lehetőleg eredeti állapotában, minden tartozékával, csomagolásával sérülésmentesen szolgáltassa vissza cégünknek. A jelzéstől számított 14 naptári napon belül vissza kell juttatnia társaságunk részére a terméket, amelytől el kíván állni. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 • A jótállás megvonásával járhat amennyiben a terméken végzett javítási / szerelési munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult, illetve szakképzetséggel nem rendelkező harmadik személy végzi és a hiba ennek következtében keletkezett. A jótállás megvonásával járhat továbbá, ha a terméken égés, törés, repedés vagy egyéb fizikai, látható sérülés van illetve nem rendeltetésszerű használat (a termék gyári beállításait meghaladó teljesítményen történő használat, túlhúzás), szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), a termék leírásában megadott paramétereket meghaladó mechanikai / elektromos terhelés illetve egyéb nem a célnak való felhasználás, helytelen tárolás, rongálás, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, elemi kár, természeti csapás, okozta a meghibásodást.
 • Jótállás megvonásával járhat, ha a terméken található garancia címke megsérül, eltávolításra kerül.
 • Szervizünkben összeszerelt konfigurációk lezáró címkével kerülnek kiadásra. A címke sérülése (a ház megbontása) esetén a hibás alkatrész kiszűrése nem tartozik a szerviz kötelezettségei közé.
 • Hibabejelentés, jótállási ügyintézés megkezdése: A hiba bejelentésénél kérjük, törekedjen a pontos hiba meghatározásra, a terméken a hibás alkatrész pontos meghatározása nem szükséges. A jótállási ügyintézésre átadott termékeket lehetőleg eredeti csomagolásában, minden gyári tartozékával együtt kell eljuttatni szervizünkbe.
 • A terméket a bejelentett hibaleírás alapján teszteljük. Amennyien a hibát szervizünk nem tapasztalja a bevizsgálás során, úgy cégünk fenntartja a jogot magának, hogy a mindenkori szervizóradíjat számítsa fel.
 • Adathordozókon (merevlemez, külső merevlemez, pendrive, memóriakártya stb.) tárolt adatokra cégünk nem vállal garanciát.
 • Nem jótállás alá eső hibák: Kompatibilitási problémák. (A vásárló hardverkörnyezetében nem működő, egyébként hibátlan alkatrész.) Bárminemű szoftveres probléma (operációs rendszer, meghajtó programtelepítés, vírus stb.) Meghajtó program-, BIOS-, szoftverfrissítésből eredő hibák.
 • Jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 • Az ügyfél a javítás elkészültéről kapott értesítés után, köteles a javított terméket 30 naptári napon belül átvenni. Amennyiben a javított / cserélt terméket az ügyfél 30 naptári napon belül nem veszi át, úgy a fogyasztót 500 Ft + áfa / nap tárolási költség terheli a termék átvételéig. A 6 hónapon túl át nem vett termékek a cég tulajdonába kerülnek, azokat tovább nem tároljuk.

-A személyes adatok kezelésére az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) b) pontja alapján a felek között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges adatként kerül sor.

 • A szerződéskötés a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg jön létre a felek között.
 • A fogyasztási cikk, a fogyasztó részére történő átadásának időpontja a nyugta/számla kiállításának kelte.

 

  A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

Kérjük, hogy a vásárolt áru csomagolását lehetőség szerint őrizzék meg! Nem kötelező, de sokat segít a termék beazonosításában.

Bővebben itt olvashat a kötelező jótállásról:

 

Kormányrendelet az egyes tartós fogysztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról:

 

Fizetési lehetőségek:
 
A feltüntetett árak bruttó árak, melyek tartalmazzák a 27%-os forgalmi adót is.

Üzletünkben lehetőség van készpénzzel,  bankkártyával is fizetni, de OTP bankos áruhitelt is lehet igényelni.


BANKKÁRTYÁT ELFOGADUNK!

 

Az oldalon tájékoztató árak jelennek meg, melyek  eltérhetnek az üzletünkben található -raktáron levő - számítástechnikai eszközök, alkatrészek áraitól!!!
 

A weboldal üzemeltetője:


Fábex Bt.

Székhely: 3300 Eger, Rákóczi út 3, 1/3

Telephely: 3300 Eger, Rákóczi út 21.

Adószám: 23248779-2-10

Számlaszám: OTP Bank: 11739009-20183169-00000000

Bejegyezte: az egri Városi Bíróság, mint Cégbíróság

Bejegyzés időpontja: 1996.01.02

Cégjegyzék száma: Cg 1006021810

 

Jogi nyilatkozat:

 

Az üzemeltető által működtetett honlap használatának feltétele, hogy a felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen szolgáltatási feltételeket is tartalmazó jogi nyilatkozatban foglaltakat.
A felhasználó az üzemeltető által fenntartott honlapra történő belépéssel elismeri, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A honlap használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a jelen nyilatkozatban meghatározott felhasználási és a külön adatvédelmi szabályzatban rögzített feltételeket és szabályokat.

 

Szerzői jogvédelem

 

A honlap, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete eltérő megjelölés hiányában az üzemeltető szellemi alkotása, mely így csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel. A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie - többek között - a Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkozó rendelkezéseinek.

Az üzemeltető engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos. Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga az üzemeltetőt illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

 

Felelősség kizárás

 

Az üzemeltető a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért.
Az üzemeltető kijelenti, hogy törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem vállal felelősséget.
Az üzemeltető hangsúlyozza, hogy az oldalon közreadott adatok és eljárások kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, így erre tekintettel, a Ptk. vonatkozó szabálya alapján a portálon szereplő esetleges téves információk miatti károkért való felelősségét előre kizárja. Az üzemeltető javasolja, hogy a felhasználó a portálon található információkat tekintse kezdeti segítségnek és iránymutatásnak, konkrét eljárásával kapcsolatban konzultáljon a honlapon megjelölt kapcsolattartókkal.

Az üzemeltető hangsúlyozza, hogy a raktározás és felhasználás az üzemeltető hatáskörén kívül esik, az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal. Az üzemeltető a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

A honlap tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a honlapon az üzemeltető akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért az üzemeltető semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő honlap pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

A felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és az üzemeltető nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

Az üzemeltető nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Az üzemeltető nem felel azokért a károkért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy az üzemeltető nem felelős a felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó számítógépéhez ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat az üzemeltető nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal. A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője, üzemeltetője minősül a szerzői jog jogosultjának.

 

Visszautasítási, moderálási, törlési jog

 

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítsa minden olyan hirdetés, vagy tartalom megjelentetését, amely ellentétes saját érdekével, illetve amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége ellentétes a weboldal arculatával, szemléletével vagy a megjelenés sértő, jogszabályba vagy a reklámetikai kódex rendelkezéseibe ütközik. A felhasználó tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé valótlan információ az üzemeltető szolgáltatásairól.

A honlap üzemeltetője fenntartja a hirdetések, reklámok és egyéb honlapon elhelyezett tartalmak törlésének jogát, ha az jogszabályba, vagy a jó erkölcsbe ütközik, illetve ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú. Az üzemeltető a felhasználó előzetes értesítés nélkül jogosult fellépni a témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például nagyméretű fájlok bemásolása vagy ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan viselkedés ellen is. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért.

 

Záró rendelkezések

 

Az üzemeltető bármikor módosíthatja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a feltételek módosításai rá nézve kötelezőek.
A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az üzemeltető haladéktalanul megteszi a szükséges – azaz a polgári jogi és büntetőjogszabályokban, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályokban foglalt jogi lépéseket.

A jelen jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok, rendelkezéseit kell alkalmazni. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

 

 

 

 

 

 

 

^